top of page
latetXsharona_cover_blank.jpg

SHARONA MERLIN
X

White_Logo.png
שרשראות בעיצובה של שרונה מרלין בשיתוף פעולה עם ארגון לתת. כל הרווחים ייתרמו עבור ערכות סיוע חירום לנפגעי המלחמה בעורף באמצעות ארגון לתת

ארגון לתת, הפועל בשגרה כארגון גג ובנק מזון ארצי, העמיד את כלל התשתית הארגונית, התפעולית והלוגיסטית, על מנת להעניק סיוע מיידי בכל רחבי הארץ, בהתאם לצורך וכל עוד יימשך מצב החירום כתוצאה מהמלחמה. 
המשימה המרכזית של לתת היא להעניק מענה הומניטרי מיידי למשפחות במצוקה ולאוכלוסיות המושפעות ממצב המלחמה בכל הארץ, וביתר שאת בגזרה הדרומית והצפונית ככל שיידרש. 

 

כל הרווחים מרכישת השרשראות מגן דוד והזיכרון  ייתרמו עבור סיוע לנפגעי המלחמה בעורף עם ערכות ייעודיות לחירום ע"י ארגון לתת. 

SHARONA MERLIN
X

White_Logo.png
bottom of page